Konzultačné hodiny


                                                                     Konzultačné hodiny školský rok 2021/2022

MENOTRIEDAMENOTRIEDA
Mgr. Monika Špirková
I.AMgr. Zuzana HorváthováV.A
Mgr. Eleonóra Sabolová
I.BMgr. Andrea RiškováV.B
Mgr. Simona Fedorcová
I.CKristián PepríkVI.A
Mgr. Ľuba ŠebianováII.AMgr. Melinda RománováVI.B
Mgr. Dana Brideová II.BMgr. Marcela BerešováVII.A
Mgr. Nadežda ForgáčováIII.AIng. Marta RovnáVII.B
Mgr. Anna HolečkováIII.BMgr. Lucia MarťákováVIII.A
Mgr. Ivana Štefková IV.AMgr. Adriana KačmárováIX.A
Mgr. Miroslava KajosováIV.BMgr. Marcela Podhoranská
Bc. Beáta TutkováAUMgr. Karel Blaho
Mgr. Erika MurínováAUMgr. Ingrid Somogyiová


Mgr. Adriána Dršková
PaedDr. Mária Bálintovášk. špec. ped.

Mgr. Lucia Poláčkoválogopéd

Mgr. Alexandra Kmeťovápsychológ

Konzultácie prebehnú online na základe emailovej požiadavky rodiča a vzájomnej dohody s TU, AU, odbor. zamestnancom.

Mgr. Jana Charvátovávedúca ŠKD

Mgr. Zuzana SabinováI. oddelenie ŠKD

Mgr. Marta BezákováII. oddelenie ŠKD

Mgr. Jana CharvátováIII. oddelenie ŠKD

Ing. Andrea BenčováIV. oddelenie ŠKD

PhDr. Irena DolinskáV. oddelenie ŠKD

Dagmar ŠamajováVI. oddelenie ŠKD

Mgr. Anna HolečkováVII. oddelenie ŠKD

  Konzultácie prebehnú online na základe emailovej požiadavky rodiča a vzájomnej dohody s pani vychovávateľkou.


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE