Konzultačné hodiny


                                                                     Konzultačné hodiny školský rok 2021/2022


  PaedDr. Antonia Snehotová - riaditeľka školy

    Mgr. Lucia Zamišková - zástupca RŠ


MENOTRIEDA
I.A
I.B
I.C
Mgr. Ľuba ŠebianováII.A
Mgr. Dana Brideová II.B
Mgr. Nadežda ForgáčováIII.A
Mgr. Anna HolečkováIII.B
Mgr. Ivana Štefková IV.A
Mgr. Miroslava KajosováIV.B
Bc. Beáta TutkováAU
Mgr. Erika MurínováAU
Mgr. Zuzana Horváthová
V.A
Mgr. Andrea Rišková
V.B
Kristián Peprík
VI.A
Mgr. Melinda Románová
VI.B
Mgr. Marcela Berešová
VII.A
Ing. Marta Rovná
VII.B
Mgr. Lucia Marťáková
VIII.A
Mgr. Adriana Kačmárová
IX.A
Mgr. Marcela Podhoranská

Mgr. Karel Blaho

Mgr. Ingrid Somogyiová

Mgr. Adriána Dršková

PaedDr. Mária Bálintovášk. špec. ped.
Mgr. Lucia Poláčkoválogopéd
Mgr. Alexandra Kmeťovápsychológ


Konzultácie prebehnú online na základe emailovej požiadavky (cez Edupage) rodiča a vzájomnej dohody s TU, AU, odbor. zamestnancom.

Mgr. Jana Charvátovávedúca ŠKD

Mgr. Zuzana SabinováI. oddelenie ŠKD

Mgr. Marta BezákováII. oddelenie ŠKD

Mgr. Jana CharvátováIII. oddelenie ŠKD

Ing. Andrea BenčováIV. oddelenie ŠKD

PhDr. Irena DolinskáVI. oddelenie ŠKD

Dagmar ŠamajováV. oddelenie ŠKD

Mgr. Anna HolečkováVII. oddelenie ŠKD

  Konzultácie prebehnú online na základe emailovej (cez Edupage) požiadavky rodiča a vzájomnej dohody s pani vychovávateľkou.


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE