Krúžková činnosť

Krúžková činnosť v šk. roku 2019/2020


PRIMÁRNE VZDELÁVANIE (1.-4.ročník)

NÁZOV KRÚŽKUVEDÚCI KRÚŽKUČAS KONANIAMIESTO
Pohybovo-dramatickýM. Banášová utorok 15.30-17.30ATA
Pri-ve-turIng. A. Benčováutorok 15.30-17.30 IV.A
ANJ hrouIng. M. Rovná štvrtok 14.00-16.00 PC učebňa
FlorbalMgr. M. Berešovástreda 14.00-16.00telocvičňa ZŠ


NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE (5.-9.ročník)

NÁZOV KRÚŽKUVEDÚCI KRÚŽKUČAS KONANIAMIESTO
FlorbalMgr. K. Blahostreda 14.00-16.00telocvičňa ZŠ
Šachový krúžokMgr. K. Blaho štvrtok 14.00-16.00Učebňa CJ
Nemecký jazykT. Mišunová utorok 14.00-16.00 VII.A
Cvičenia zo slovenského jazykaMgr. V. Matejovástreda 14.00-16.00IX.A
Cvičenia z matematikyMgr. P. Záruba utorok 14.00-16.00 IX.A
ZdravotníckyMgr. M. Románováutorok 14.00-16.00VI.A

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky