OKTÓBER - mesiac úcty starším

Dátum: 6. 10. 2021

Október - mesiac úcty starším, sme si pripomenuli:

- rozhlasovým okienkom

- výrobou pozdravov

- pozdravy sme odovzdali do Domu seniorov, n.o. Bernolákovo

- naučili sme sa básničky o starkých

Fotogaléria č.1

Fotogaléria č.2

Fotogaléria č.3

kolektív pedagógov ZŠ

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE