PLÁN PRÁCE-MAREC

Dátum: 28. 1. 2023

Plán práce na marec 2023

1.3. Rozhlasové okienko – vyhlásenie výsledkov súťaže „Každý iný, všetci rovní  

      13:00 stretnutie v CPP- supervízia školský psych., šk. log.    

       13.30 hod Hviezdoslavov Kubín šk kolo I. stupeň v III.B                              

3.3. 8.00 hod VIII.A – aktivity v CPP                                                                

      14.00-15.00 hod Dopraváčik         1.pomoc pri poraneniach            . 

      16.00 hod Školský ples – telocvičňa školy                                    

6.3. 11.50 hod Interaktívny dejepis – žiaci II. stupňa                                

7.3. 14.00 hod PK Prírodovedných predmetov                                    

9.3. 14.00 hod Hviezdoslavov Kubín - šk. kolo II. stupeň v VI.B                

10.3. 14.00-15.00 hod Kuliškiáda                     

14.3. 14.00 hod Porada vedenia školy – návrhy k 70. výročiu školy        

15.3. 14.00-15.00 hod Marec mesiac knihy-Práca s detským časopisom           

15.3.-31.3. Súťaž Vedecká Kulíška – pre žiakov 2. stupňa                           

16.3. Rozhlasové okienko o ponožkovej výzve – Svetový deň Downov syndróm                                                                                       20.3. Okresné kolo Pytagoriády pre 3.-5. ročník                                              

20.3.-31.3. Triedne kolá Slávik Slovenska                                      

21.3. Okresné kolo Pytagoriády pre 6.-8. ročník                                            

         Svetový deň Downovho syndrómu       

22.3. Svetový deň vody  

         Testovanie T9 – MAT, SJL                                                                  

23.3. Slovenské národné kolo EQM pre 8. - 9. ročník                                      

25.3.  Finále Eko Olympiáda                                                                             

27.3.  Matematický klokan 1. – 4. ročník                                                      

          Matematický klokan 5.-7. ročník                                                          

28.3. Deň učiteľov – poďakovanie - rozhlasové okienko                              

31.3. Okresné kolo Geografickej olympiády 5.-9. ročník                                     

         Od 16.00 hod Večer s Andersenom – žiaci z II.A, III.A + IX.A  

 

Plánované aktivity: 

Detská atletika hala Elán – primárne vzdelávanie          

Nástenka Marec mesiac knihy    

Sadenie kvetov      

Príprava materiálu k výstave 70. výročie založenia školy  

Separovanie odpadu v triedach ŠKD + vynášanie do príslušných kontajnerov

Triedenie a vynášanie brejkového odpadu                

Výroba darčekov k zápisu        

Svetový deň lesov 21.3. - aktivity s tematikou význam lesov a ich ochrana pre ľudstvo - ŠKD

Svetový deň vody 22.3. - aktivity s tematikou šetrenie vody a jej ochrany, význam vody pre ľudstvo - ŠKD

Súťaž Hasič pretekár (Vyhlasovateľ súťaže Dobrovoľná požiarna ochrana

Súťaž Detská mapa sveta (Medzinárodná súťaž cez Geografický ústav  SAV 

Súťaž Vesmír očami detí (SLOVENSKÁ ÚSTREDNÁ HVEZDÁREŇ V HURBANOVE)

Chemická súťaž Periodická tabuľka prírody

Jarné upratovanie tried – rozhlasové okienko – výzva              

Kniha, ktorá mi zmenila život – diskusia na hodinách SJL  

Prihlásenie žiakov do súťaže Návraty poézie o cenu Andreja Sládkoviča do 17.3.2023. Oblastné bratislavské kolo do 29.3.2023 v Pálffyho paláci/Zichyho paláci    

Matematická súťaž Maksík 2.- 4. ročník – do 20.3.2023 odovzdať odpovedníky 4. kola   

“Vráťme knihy do škôl”    

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 354Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.