sobota 06. 03. 2021 | Radoslav, Radoslava Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

SÚŤAŽE NA TÉMU "ŽIVOTNÉ PROSTREDIE"

Dátum: 4. 1. 2021

Pozvánka pre žiakov 2 stupňa do súťaže 

Mladí reportéri pre životné prostredie


Milí žiaci je tu  príležitosť   zapojiť sa do súťaže o životnom prostredí.


Ako sa zapojiť do súťaže?
Mladí reportéri zo základných škôl, zapojených do programu, 
môžu do národného kola súťaže prihlásiť článok, fotografiu alebo video v dvoch vekových kategóriách:
11-14 rokov
15-18 rokov

Uzávierka súťaže je 15. marec 2021 

viac informácií nájdeš na www.mladireporteri.sk 

Ing. Marta Rovná, koordinátorka environmentálnej výchovy

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky