Marec mesiac knihy

Dátum: 18. 3. 2021
Čítanie s porozumením je viac než len zručnosť. Je to kľúč, ktorý otvára bránu poznania, cez ktorej prah by malo prejsť každé dieťa. Túto skutočnosť by si mal uvedomiť každý učiteľ či vychovávateľ a svojou pedagogickou činnosťou by mal prispievať k zrodu aktívnych čitateľov. Existuje veľa metód, ktoré vzbudzujú záujem detí o čítanie textov a učia ich čítať s porozumením. Záleží len od pedagóga, ktoré metódy si vyberie a ako ich aplikuje do praxe.

Mgr. Marta Bezáková


Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky