RANNÝ ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ od 19.10.2020

Dátum: 31. 10. 2020

Vážení rodičia,
na základe potreby rodičov žiakov I. stupňa od pondelka 19.10.2020 pre 12 prihlásených detí OTVÁRAME ranný školský klub detí. Prevádzka ranného školského klubu detí bude od 6,30 h. do 7,30 h. Otvoríme 2 triedy, ktoré po odchode detí do svojich tried vydezinfikujeme. Povinnosťou zákonných zástupcov je zabezpečiť deťom 2 rúška. Vychovávateľky dodržiavajú hygienické opatrenia školy. Poobede zvyšujeme počet oddelení v ŠKD zo 6 na 9 oddelení ŠKD. Zmena môže nastať po novom usmernení z MŠVVŠ SR.
Prevádzka ŠKD do 17,00 hod. zostáva nezmenená.
Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky