Základná škola Kulíškova 8

ZŠ Kulíškova 8 je škola s viac ako 60-ročnou tradíciou.
Vznikla v roku 1952.

Nachádza sa v druhom bratislavskom obvode. Do povedomia sa dostala tým, že športoví nadšenci začali v r.1964 – 65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko – vedných predmetoch.

Po roku 1989 mala škola klesajúcu tendenciu, znižovali sa počty žiakov školy, na škole prestali pracovať výborní pedagógovia odchodom zo školských služieb, odchodom do dôchodku, zmenou pracoviska. Menilo sa 4x vedenie školy. Priestory školy, inventár školy, vybavenie školy nábytkom a učebnými pomôckami stagnovalo.

Školsky rok 2018 v číslach

  • 41Učiteľov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky