sobota 06. 03. 2021 | Radoslav, Radoslava Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Základná škola Kulíškova 8

Základná škola Kulíškova 8 je škola  s viac ako 65-ročnou tradíciou. Vznikla v roku 1952. Nachádza sa v mestskej časti Ružinov.

V súčasnosti je riaditeľkou školy PaedDr. Antonia Snehotová. 

Škola sa dostala do povedomia tým, že športoví nadšenci začali v roku 1964-65 uplatňovať projekt športových tried zameraných na atletiku. Škola a jej pedagógovia dali základy mnohým reprezentantom v mnohých športových odvetviach. Výborné výsledky dosahovali žiaci školy nielen v športových, ale i prírodovedných a spoločensko-vedných predmetoch.

Od roku 1995/96 sme stanovili nové požiadavky vyplývajúce z histórie školy, požiadaviek rodičov z Ružinova s akceptáciou v tom čase novej potreby integrácie detí v bežnej základnej škole. Hlavný cieľ bol presadiť humanizáciu, realizovať v praxi nový duch školy, vzťah učiteľ-žiak-rodič.

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 308Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 9Krúžkov

  • 118Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky