10 000 stromov-stromy pre naše deti

10 000 stromov-stromy pre naše deti


Základná škola Kulíškova 8, Bratislava sa zapojila do projektu "10 000 stromov-stromy pre naše deti" v spolupráci so Združením rodičov pri ZŠ Kulíškova 8, Bratislava.

Cieľom tejto iniciatívy Magistrátu hlavného mesta Bratislava v partnerstve s medzinárodnou Základnou a materskou školou Brilliant Stars,je rozzelenať bratislavské školy a škôlky, zároveň sa výsadba a starostlivosť o vysadené stromy môže stať súčasťou environmentálneho vzdelávania detí.


Realizácia projektu na našej škole prebiehala v štyroch etapách .


Dňa 14.4.2021 sme s rodičmi vykopali 10 jám a pripravili   priestor pre nové stromčeky.dsc05495.jpg


Dňa 20.4.2021 nám priviezli 10 „statných“ stromčekov Hrab obyčajný, stĺpovitý –Fastigiata, hlinu a koly. Rodičia s pánom školníkom T. Treščanským navozili materiál k pripraveným jamám.

img_20210420_090923.jpg

Dňa 22.4.2021 presne na Deň Zeme, deti z  I. stupňa s triednymi učiteľkami a pani vychovávateľkami v spolupráci s rodičmi vysadili 10 stromov v školskom areáli, presne tam, kde nám to vytýčila záhradná architektka. Deti s nadšením pomáhali - kopali, hrabali, tvarovali závlahové misky, polievali. V jednej jame deti objavili ježka, zachránili  ho, pomohol nám pán školník. Podujatia sa zúčastnilo 140 žiakov a 35 zamestnancov školy a rodičov.

zachrana%20%20jezka%202.jpg

Posledný krok, ktorý nám ostáva je povýsadbová starostlivosť o zasadené stromčeky. Každý strom sme označili, s tabuľkou, kde je zapísaný názov stromu, kedy bol zasadený a kto sa o neho stará. Každá trieda má svoj stromček v opatere. Výsadba stromov sa stala súčasťou environmentálneho vzdelávania detí. Na hodinách vyučovacieho procesu, ale i v školskom klube detí budeme vštepovať deťom lásku a rešpekt k prírode, diskutovať o význame stromov, o aktuálnych zmenách klímy a ďalšie environmentálne aktivity.

Sadením stromov, ktoré v procese fotosyntézy menia oxid uhličitý na kyslík, sme tak prispeli aj k znižovaniu skleníkových plynov a k zmierneniu dopadu klimatických zmien na našu planétu.   

20210422_105810.jpg


Mgr. Jana Charvátová, vedúca ŠKD, ZŠ Kulíškova 8, Bratislava

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE