utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

Čitateľská gramotnosť v ŠKD

Čitateľská gramotnosť v 1.ročníku ZŠ.

 

Zvládnutie techniky čítania a porozumenia čítaného textu sa považuje za základ vzdelávania na prvom stupni ZŠ. Prvou etapou čitateľských zručnosti v 1.ročníku je učenie sa písať a čítať.

            Dňa 10.novembra 2021 v triede 1.B sa deti učili v „Mačacej škole.“ A prečo? Mgr. Bezáková, pripravila pre deti v školskom klube záujmovú výchovnú aktivitu zo vzdelávacej oblasti výchovy na upevňovanie hlásky M, m, zábavnou formou. Na záujmovo výchovnej aktivite boli prítomné i študentky Pedagogickej fakulty UK v Bratislave, ktoré sú na pedagogickej praxi v našej škole. Na začiatku sa deti zahrali na „ Písmenkový vláčik.“ Didaktickú hru začali piesňou „Ide vláčik.“ Postupne pani vychovávateľka vyvolávala písmenká, žiak ktorý mal písmenko pripojil sa k rušňu ako vagónik. A až potom sa deti začali učiť v zábavnej „Mačacej škole.“ Učil ich Kocúrik Murko a mačička Micka. Na premietacom plátne si podľa obrázkov upevňovali písmená a slova, ktoré sa učili. Foneticky si upevňovali hlásku M, m, v slove (na začiatku, v strede, na konci slova). Vytvárali dvojice písmen, ktoré k sebe patria (tlačené, písané M, m,).Naučili sa, čo je oznamovacia veta. Kamaráti Murko a Micka im vysvetlili neznáme slova začínajúce sa na písmená M, m, ako ( napr. maják, moletka...). A nielen to, ale im pripravili pracovný list na precvičovanie písania písmenká M, m, slabík a slov. Predtým ako deti začali písať si rozcvičili pršteky básničkou „ Palec robí hop-hop-hop...“ Zopakovali si ako správne sedieť pri písaní,  ako správne držať pero. Najskôr deti obtiahli predpísané písmeno, slabiku alebo slovo a potom ho napísali.

Deťom sa v „Mačacej škole“ veľmi páčilo, o čom svedčia i obrázky, ktoré deti nakreslili. A samozrejme i v „Mačacej škole“ sa  vyučovanie začalo  a ukončilo zazvonením zvončeka.

 

Murko a Micka ďakujeme.

 

Kresbičky žiakov 1.B triedy, II. oddelenie ŠKD pod vedením Mgr. Marty Bezákovej.    

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE