DEŇ BEZ ÁUT - IV. oddelenie ŠKDEurópsky týždeň mobility


Deň bez áut - 22. september


Deň bez áut sa prvýkrát oslavoval v roku 2000 a je podporovaný Európskou komisiou. Ľudia sú každodenne vystavení hluku, dopravným zápcham a znečistenému ovzdušiu. Cieľom tohto dňa je preto podpora ekologických foriem dopravy ako je pešia, cyklistická a verejná doprava, upozornenie na znečistené životné prostredie automobilmi a následné škodlivé dopady na ľudské zdravie.


S deťmi zo IV. odd. ŠKD - II. A a IV. B, sme sa  v rámci  výchovno-vzdelávacej činnosti porozprávali, prečo sa uskutočňuje podujatie Deň bez áut. 

Deti  si uvedomujú potrebu chrániť životné prostredie.  Vedia, že  k tomu prispieva aj ekologický spôsob dopravy. O eko spôsobe dopravy sme mali celoklubové podujatie Dopraváčik. 


(http://www.zskuliskova.sk/fotogalerie-a-videa/dopravacik-europsky-tyzden-mobility)


Pri príležitosti Dňa bez áut sme si vysvetlili, čo to znamená a aké sú možnosti eko – čiže prírodu šetriacej, dopravy a ako by sa dalo nepoužiť na cestu do školy auto. Mnohé  deti chodia do školy pešo, trolejbusom či na kolobežke. Väčšina však prichádza autom. Preto sme sa porozprávali o tom, akým spôsobom v takom prípade môžeme pomôcť prírode, stále viac ničenej zvýšeným pohybom ľudí v autách. Okrem použitia dopravných prostriedkov, ktoré šetria prírodu napríklad aj vysadením stromov, starostlivosťou o zeleň, triedením odpadu. 

Všetky tieto aktivity deti poznajú, robíme ich aj v rámci činností v ŠKD a deti ich majú osvojené aj z domu. 

Na záver  deti nakreslili k tejto téme  pekné obrázky, ktoré sme vystavili  na nástenku vo vestibule školy.

Pripravila: 

Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka IV. odd. ŠKD, september 2021

Info Deň bez áut: wikipédia

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE