DEŇ MLIEKA - III.B

Deň mlieka

Projektové vyučovanie


Kedy? Tretí májový utorok

Trieda: III.B

Predmet:  Etická výchova

Aktivita:

 • Spoločne s deťmi sme sa najprv porozprávali čo je to vlastne mlieko a čo všetko obsahuje, prečo je pre telo človeka dôležité a aká by mal byť denná dávka mlieka.
 • Prezreli sme si prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli o tom aké druhy mlieka máme – nie len tie živočíšne.
 • Povedali sme si viac o ručnom a strojovom dojení mlieka, ale aj o tom ako sa vyrábajú prírodné druhy mlieka.
 • Hovorili sme si o laktózovej intolerancii, ako vzniká a čo to vlastne je, čo s deje s telom človeka, keď ju má a ako prebieha vyšetrenie, pri ktorom nám ju vedia zistiť.
 • Zamerali sme sa aj na mliečne výrobky a ich výrobu na Slovensku – medzipredmetové vzťahy – Vlastiveda ( práca s mapou).

 • Rozdelili sme sa do skupín
 • Prvá skupina mala k dispozícii encyklopédiu, kde hľadali zaujímavé informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch
 • Druhá skupina mala za úlohu nakresliť zvieratá, od ktorých získavame mlieko
 • Úlohou tretej skupiny bolo nakresliť prírodné produkty, s ktorých vieme vyrobiť mlieko
 • Dievčatá nám medzitým rozstrihali pripravené obrázky mliečnych produktov
 • Nakoniec sme sa všetci spolu stretli pri spoločnom stolíku, kde sme nadobudnuté informácie spojili – nalepili zvieratá a prírodné zdroje mlieka, obrázky mliečnych produktov, dozvedeli sme sa o informáciách z encyklopédie a spoločne vypracovali pracovný list. 

Predmet: Matematika PL ( práca s tabuľkou, grafom a sčitovanie a odčitovanie dvoj a trojciferných čísel)

 • V matematike sme sa venovali slovným úlohám, kde sme počítali trojciferné čisla - predaj mlieka v obchode.
 • V pracovnom liste sme mali graf, z ktorého sme vedeli vyčítať spotrebu mlieka v jednotlivých rokoch .
 • V tabuľke sme podľa mien kravičiek a množstva ich dojivosti vedeli spočítať produkciu mlieka za týždeň.

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra PL ( práca s textom, čítanie s porozumením a hlásky )

 • Zamerali sme sa na opakovanie hlások – podčiarkovanie slov, v ktorých sa nachádzajú samohlásky, dvojhlásky, tvrdé, mäkké alebo obojako  spoluhlásky.
 • Čítanie s porozumením a práca s textom .
 • Tvorba rýmu .

Predmet : Anglický jazyk PL

 • V predmete sme sa naučili nové slovíčka týkajúce sa mlieka a mliečnych produktov.
 • Čítanie s porozumením – jednoduchý krátky text .
 • Spoločne sme si prezreli prezentáciu v anglickom jazyku .

Mgr. Miroslava Kajosová

Školský rok v číslach

 • 35Pedagógov

 • 374Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 10Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.