DEŇ MLIEKA - III.B

Deň mlieka

Projektové vyučovanie


Kedy? Tretí májový utorok

Trieda: III.B

Predmet:  Etická výchova

Aktivita:

 • Spoločne s deťmi sme sa najprv porozprávali čo je to vlastne mlieko a čo všetko obsahuje, prečo je pre telo človeka dôležité a aká by mal byť denná dávka mlieka.
 • Prezreli sme si prezentáciu, v ktorej sme sa dozvedeli o tom aké druhy mlieka máme – nie len tie živočíšne.
 • Povedali sme si viac o ručnom a strojovom dojení mlieka, ale aj o tom ako sa vyrábajú prírodné druhy mlieka.
 • Hovorili sme si o laktózovej intolerancii, ako vzniká a čo to vlastne je, čo s deje s telom človeka, keď ju má a ako prebieha vyšetrenie, pri ktorom nám ju vedia zistiť.
 • Zamerali sme sa aj na mliečne výrobky a ich výrobu na Slovensku – medzipredmetové vzťahy – Vlastiveda ( práca s mapou).

 • Rozdelili sme sa do skupín
 • Prvá skupina mala k dispozícii encyklopédiu, kde hľadali zaujímavé informácie o mlieku a mliečnych výrobkoch
 • Druhá skupina mala za úlohu nakresliť zvieratá, od ktorých získavame mlieko
 • Úlohou tretej skupiny bolo nakresliť prírodné produkty, s ktorých vieme vyrobiť mlieko
 • Dievčatá nám medzitým rozstrihali pripravené obrázky mliečnych produktov
 • Nakoniec sme sa všetci spolu stretli pri spoločnom stolíku, kde sme nadobudnuté informácie spojili – nalepili zvieratá a prírodné zdroje mlieka, obrázky mliečnych produktov, dozvedeli sme sa o informáciách z encyklopédie a spoločne vypracovali pracovný list. 

Predmet: Matematika PL ( práca s tabuľkou, grafom a sčitovanie a odčitovanie dvoj a trojciferných čísel)

 • V matematike sme sa venovali slovným úlohám, kde sme počítali trojciferné čisla - predaj mlieka v obchode.
 • V pracovnom liste sme mali graf, z ktorého sme vedeli vyčítať spotrebu mlieka v jednotlivých rokoch .
 • V tabuľke sme podľa mien kravičiek a množstva ich dojivosti vedeli spočítať produkciu mlieka za týždeň.

Predmet : Slovenský jazyk a literatúra PL ( práca s textom, čítanie s porozumením a hlásky )

 • Zamerali sme sa na opakovanie hlások – podčiarkovanie slov, v ktorých sa nachádzajú samohlásky, dvojhlásky, tvrdé, mäkké alebo obojako  spoluhlásky.
 • Čítanie s porozumením a práca s textom .
 • Tvorba rýmu .

Predmet : Anglický jazyk PL

 • V predmete sme sa naučili nové slovíčka týkajúce sa mlieka a mliečnych produktov.
 • Čítanie s porozumením – jednoduchý krátky text .
 • Spoločne sme si prezreli prezentáciu v anglickom jazyku .

Mgr. Miroslava Kajosová

Školský rok 2020 v číslach

 • 34Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE