Deň Zeme II.A a II.B

Deň Zeme  22.apríl

Ide o ekologický motivovaný sviatok upozorňujúci na vplyv ničenia životného prostredia človekom.

I my sme si pripomenuli Medzinárodný deň Zeme.

IV. oddelenie trieda II.A, II.B         Mgr. Marta Bezáková Výtvarná aktivita – Takto chránim životné prostredie ja...

Planéta Zem – maľba. Príprava nástenky.

Enviro - učebňa Kulíška, pozorovací denník. Naučili sme sa spoznávať  rastliny, kvety a kroviny ako Tavoľník, Skalník, Ľaliovka, Kosodrevina, Papraď. 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE