Deň Zeme IV.A, IV.B, IV.C

22. apríla si pripomíname Deň Zeme. V školskom klube detí v IV.A, v IV.B a v IV.C

sme venovali mesiac apríl k environmentálne tematike.

Výchovné aktivity boli zamerané na projektové aktivity:

1. Ochrana Zeme - projektová práca s prezentáciou - vzdelávacia oblasť výchovy

2. Sadenie zeleniny, kvetín v mobilných záhradkách - pracovno-technická oblasť výchovy

3. Sadenie a starostlivosť o  jablone - prírodovedno-environmentálna oblasť výchovy

4. Orientácia v enviro učebni Kuliška, vedomostný kvíz, outdoorové výchovné aktivity

-telovýchovná, športová a zdravotná oblasť výchovy

5. Práca s programom Alf, enviro témy, využitie interaktívneho displeja - vzdelávacia oblasť výchovy

6. Recyklácia a upcyklácia - pracovno-technická oblasť výchovy

7. Nástenka na uvedenú tému - esteticko-výchovná oblasť

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE