DEŇ ZEME v IV.B

                 Deň Zeme v IV.B

 • Téme Deň Zeme sme sa venovali tri dni počas vyučovacích hodín

Anglický jazyk : 

 • Úlohou žiakov bolo v krížovke nájsť anglické slovíčka, ktoré sa týkajú prírody celkovo – slová mali napísané hľadali teda konkrétne slová napr: výsadba, aktivisti, príroda, znečisťovanie ... z písmen, ktoré zostali mali zostaviť anglické slovné spojenie ,, Deň Zeme ,, . Slová, ktoré žiaci nepoznali sme si vysvetlili.
 • Druhou úlohou bolo zopakovať si anglické názvy zvierat na základe obrázkov a z textu určiť pravdivosť tvrdení ( čítanie s porozumením ).

 

Matematika, Slovenský jazyk, Prírodoveda, Vlastiveda a Výtvarná výchova 

 • K týmto predmetom sa viazal súbor pracovných listov, kde sme obsiahli tieto predmety na základe medzipredmetových vzťahov.
 • Úlohou žiakov bolo totiž vyčítavať z grafov a následne určovať pravdivosť tvrdení, ktoré sa k úlohe viazali, násobiť, deliť, sčítavať alebo odčítavať ( pod sebou aj vedľa seba ) počet stromov v prírode ( vyplývajúcich z úlohy ), zopakovali sme si tému krát viac / krát menej na slovných úlohách, venovali sme sa téme recyklácia a triedenie odpadu na základe úloh, zakreslovaniu turistických značiek do obrázku, slovným druhom , kde žiaci mali vpisovať do koruny stromov konkrétne slová na jednotlivé slovné druhy, písaniu krátkej básničky na tému Deň Zeme, ktorá im vyšla poskladaním hry Domino a v poslednej úlohe mali žiaci v obrázku hľadať ukryté zvieratká.
 • Osobitnou bola práca v skupinách ( náhodný výber ), kde deti tvorili ,, mini,, plagát k téme          

,, Deň Zeme ,,.

Mgr. Miroslava Kajosová

Školský rok v číslach

 • 35Pedagógov

 • 374Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 10Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.