DIŠTANČNÉ VZDELÁVANIE VÝTVARNEJ VÝCHOVY I.ČASŤ

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

V.B, VI.A, VI.B

šk. rok 2020/2021

dištančné vzdelávanie

pod vedením p. učiteľky Mgr. Dany Brideovej

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE