DOPRAVÁČIK-október


Dňa 8.10.2021 sa uskutočnila v ŠKD opäť dopravná výchova.

Cieľom bolo:

Pozorovať a zoznámiť sa s dopravnými značkami v okolí školy,

navštíviť policajnú stanicu.

Deti poznajú a dodržiavajú pravidlá bezpečnosti.

Vychádzka do okolia školy sa im páčila.

Na záver v triede sme si nakreslili zopár značiek, ktoré sme videli na vychádzke.

Fotografie: Mgr. J Charvátová, Ing. Benčová, Mgr. Sabinová

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE