DOPRAVÁČIK v I.oddelení ŠKD

Dopraváčik – dodržiavanie bezpečnosti na cestách, chodníkoch, pri sánkovaní...

Trieda I.A., I. odd. ŠKD  

Piatok 14.01.2022

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť výchovy

 

S deťmi sme v rámci plánovanej aktivity rozširovali svoje vedomosti počas popoludnia o dodržiavaní bezpečnosti na cestách, chodníkoch v zimnom období a pri zimných športoch. Sedeli sme v kruhu a rozprávali sa navzájom. Zopakovali sme si aj, na čo dávať pozor pri vchádzaní z chodníka na cestu, ako sa sánkovať, aby sme sebe ani nikomu inému nespôsobili úraz. Zároveň sme sa naučili dôležité čísla, ktoré by mal vedieť každý, aby v prípade nehody alebo úrazu vedeli zavolať pomoc.

Deti kreslili na tabuľu autá rýchlej zdravotnej pomoci, hasičov a polície.

Urobili sme si aj pracovný list, kde deti vyfarbovali vozidlá, ktoré sú dôležité a tiež pripísali dôležité telefónne čísla. 

Deťom sa aktivita veľmi páčila, na záver sme si zopakovali, čo nové sme sa naučili. 

 

Napísala a foto: 

Mgr. Zuzana Sabinová, vychovávateľka I. odd. ŠKD, január 2022 

 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE