DOPRAVÁČIK v III.oddelení ŠKD

14.1.2022 

DOPRAVÁČIK

téma: Bezpečnosť na ceste, chodníku, pri zimných športoch

1. Zopakovanie si - "pravidlo pravej ruky"

2. Dodržiavanie pravidiel bezpečnosti v škole, na ulici, na školskom dvore

3. Didaktická interaktívna hra - program Alf

4. Výroba dopravných značiek

Mgr. Jana Charvátová, vychovávateľka III.oddelenia ŠKD

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE