utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

DRAMATIZÁCIA ROZPRÁVKY O REPE v I.C


V III.oddelení ŠKD-I.C, sme si zahrali divadielko na tému O repe.

Najprv sme si pozreli pripravenú prezentáciu na interaktívnom displeji.

Deti rozprávali príbeh podľa obrázkov. Potom vychovávateľka prečítala text.

Deti si príbeh zahrali. Mali pripravené obrázky na danú tému.

Rozprávku O repe sme si vypočuli aj v ruskom jazyku. V anglickom jazyku

spolu so študentkami-praktikantkami z Pedagogickej fakulty UK v Bratislave

dramatizovali dej a hrali ako naozajstní herci.

Na záver si deti mohli zahrať spontánne divadielko s pripravenými maňuškami.

Bolo veľa zábavy a dobrej nálady. Všetci sme si zatlieskali

a dohodli sme sa, že aj doma zahrajú deti divadielko svojim rodičom.

Mgr. Jana Charvátová, vychovávateľka I.C, 10.11.2021


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE