ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA v primárnom vzdelávaní

Kŕmenie vtákov v zime.

Cieľom našej environmentálnej aktivity bolo u žiakov rozvíjať starostlivý prístup

k vtákom a túžbu pomáhať im v ťažkých zimných podmienkach.

Aktivity boli uskutočnené

v rámci medzipredmetových vzťahov.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE