EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV

Európsky deň jazykov sme si pripomenuli výchovnou aktivitou v VI. oddelení ŠKD.

Projekt využíva učenie cudzích jazykov hravou formou s obsahom rozprávky, ktorá je detskému veku veľmi blízka a má istú zhodu v rámci viacerých jazykov. Úvodné vstupné aktivity u detí navodili atmosféru tajomnosti a radosti z novej skúsenosti a zážitku. Deti v prvej fáze realizovali brainstorming- búrku nápadov, uvádzali príklady slov, ktoré poznajú z češtiny, ruštiny alebo aj angličtiny. Bolo vidieť, že počas dovoleniek sa na deti v predchádzajúcom období „nalepilo“ na nich zopár aj cudzokrajných slov a spomenuli si aj na jedinečné české „ř“. Deti nakreslili „picture dictionaries“ - obrázkové slovníky s rozprávkovou tematikou a skúšali hľadať anglické a české ekvivalenty k slovám ako kráľ, kráľovná, macocha a pod. Správne naladení si zahrali divadielko – „Rozprávku o repe“ v slovenčine, češtine, ruštine a angličtine. Ako symbol hlavných protagonistov rozprávky im slúžili zalaminované obrázky s vyobrazením „dedka, babky, dcéry, vnučky, repy, krtka, mačky, psíka... Ako divadelné rekvizity použili aj pomôcky v triede. Aktivita mala aj poučný aj zábavný charakter. Výhoda bola jednoduchosť príbehu, pomerne dobrá zrozumiteľnosť. V závere deti vyhodnotili prínos „dramatizácie rozprávky“ pre ich detskú dušu, vyjadrovali sa k tomu, čo boli najzaujímavejšie momenty pre nich. Žiacke práce s rozprávkovou tematikou pekne dopĺňali interiér miestnosti, kde sa odohrávalo „divadielko“. Žiaci mladšieho školského veku si sami vytvorili v triede príjemnú atmosféru. Výzdoba triedy bola aj so slovnými mrakmi a kresbami. Žiaci základnej školy sú napriek rastúcemu veku neustále prepojení so svetom rozprávok. Mnohé rozprávky majú prerozprávanie deja v rôznych krajinách dosť podobné. Chceli sme prostredníctvom rozprávok – s využitím čítania s porozumením, počúvania s porozumením a dramatizácie - rozvinúť slovnú zásobu v slovenskom, českom, ruskom a anglickom jazyku. Aktivity viedli k rozvoju slovnej zásoby, k osvojeniu správnej výslovnosti, ale tiež k efektívnemu využitiu voľného času detí.

Mgr. Jana Charvátová, Ing. Marta Rovná

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE