Európsky týždeň športu

Vyhodnotenie: 

I.stupeň

 • 1.miesto  - IV.A
 • 2. miesto  -  IV.B
 • 3.miesto  -  III. B
 • 4.miesto -  III. A 
 • 5.miesto -  II.A
 • 6.miesto -  II.B + I.B
 • 7.miesto -  I.A
 • 8.miesto  - I.C

II. stupeň

 • 1.miesto  - VIII.A
 • 2.miesto - VI.A 
 • 3.miesto - IX.A
 • 4.miesto - V.A + VII.B
 • 5.miesto - VII.A
 • 6.miesto - V.B
 • 7.miesto - VI.B

Školský rok 2020 v číslach

 • 35Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE