HOVORME O JEDLE I.oddelenie ŠKD

Hovorme o jedle 

Termín: 13.10..2021

Trieda: I.A

Záujmová výchovná aktivita: Hovorme o jedle: súťažno-vzdelávacia aktivita k Svetovému dňu zdravej výživy

Tematická oblasť výchovy: VOV – Ovocie a plody jesene – zdravá jesenná pyramída 

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ

Rozvíjať poznatky z oblasti zdravého stravovania

Špecifický cieľ: 

Rozšíriť vedomosti detí o jesenných druhoch ovocia a plodov. Vedieť ich pomenovať, Vedieť povedať, aké výživné látky obsahujú, akými rôznymi spôsobmi ich vieme pripravovať a konzumovať. 

Metódy: aktivizácia, komunita, motivácia

Formy: rozprávanie v komunite, práca s interaktívnym displejom, kresba ovocia a plodov, tvorba jesennej pyramídy zdravia, umiestnenie na nástenku, pochvala

Prostriedky: interaktívny displej, farbičky, nožnice, veľký spoločný výtvor

Postup a realizácia výchovnej činnosti:

Motivácia, realizácia

Žiaci sedia v laviciach a rozprávame sa, ktoré ovocie a plody dozrievajú na jeseň. Zároveň sa rozprávame, čo všetko obsahujú jednotlivé ovocia a plody, čím sú prospešné pre naše zdravie. Tiež akým spôsobom ich môžeme konzumovať, prípadne upravovať (variť, zavárať, piecť...) a akým spôsobom ich môžeme kombinovať. Na interaktívnom displeji si pozrieme krátke video o spôsobe prípravy hroznového muštu z hrozna. Na veľký spoločný výkres si spolu nakreslíme jednotlivé druhy ovocia a plodov do Pyramídy zdravia, ktorú po dokončení vystavíme na nástenku v triede. Na záver spoločne ochutnáme kombináciu jabĺčok, vlašských orechov, sušených hrozienok ako chutia spoločne. Vyhodnotíme si spoločnú prácu, pochválime sa.


Reflexia: čo ste sa dnes dozvedeli? Čo sa vám dnes  najviac páčilo?

Mgr. Zuzana Sabinová

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE