HOVORME O JEDLE III.oddelenie ŠKD

ZELENINA A OVOCIE a ORECHY Z NAŠICH SADOV

DEŇ JABLKA 13.10.2021

1. Cieľ, zameranie aktivity

Poznať ovocie a zeleninu pestovanú v našich sadov 

Vytvoriť pojmovú mapu na danú tému.

Upiecť jablkový koláč.

2. Vyučovací predmet tematická oblasť výchovy v školskom klube detí

Vzdelávacia oblasť výchovy

Pracovno-technická oblasť výchovy.

3. Pomôcky

- suroviny na upečenie jablkového koláča, fotoaparát

- ďalšie ovocie-hrozno, slivky, hrušky, jablká 

4. Príprava

Na tabuľu som napísala slovo SAD. Deti mali vymenovať ovocie zo sadu a domaľovať na tabuľu. Rozprávali sme sa o dôležitosti ovocia a zeleniny v našom jedálničku. Deti spomenuli jedlá, ktoré doma pripravujú zo zeleniny a z ovocia. Pokúsili sme sa na interaktívnom displeji vytvoriť pojmovú mapu-deti dokresľovali suroviny potrebné na jablkový koláč. Niektoré deti aj nakreslili prácu pečenie koláča v žiackej kuchynke.

5. Postup

 V žiackej kuchynke sme upiekli podľa pokynov koláč. Dávali sme pozor na bezpečnosť, aby sa nestal úraz. Zostalo nám zopár jabĺk a ovocia, preto sme si ich nakrájali a ochutnávali. Niektoré ovocie bolo sladké, iné kyslé.   Po vychladnutí sme koláč zjedli. Na záver sme sa porozprávali, či im koláč, ktorý si upiekli chutil a či si ho doma upečú aj s rodičmi. Recept na koláč dostali deti domov.

6. Zhrnutie 

Žiaci sa naučili upiecť jablkový koláč a vyjadrovať svoje myšlienky v pojmovej mape.

Mgr. Jana Charvátová

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE