HOVORME O JEDLE III.oddelenie ŠKD

Hovorme o jedle: III. oddelenie ŠKD

Téma: Zelenina, ovocie, orechy z našich sadov

Termín: 12.10..2022

Vyučovací predmet tematická oblasť výchovy 

Vzdelávacia oblasť výchovy

Pracovno-technická oblasť výchovy

Ciele, zameranie aktivity
 
Poznať  jesenné druhy ovocie a zeleniny z našich sadov 
 
Vytvoriť pojmovú mapu na danú tému.

Vytvoriť inovatívnym spôsobom košík na ovocie a zeleninu

Rozvíjať jemnú motoriku 

Metódy: vyvolanie záujmu, , komunita, motivácia

Formy: rozprávanie v komunite, vytvorenie pojmovej mapy na tabuli, skupinová práca na stanovištiach, tvorba košíka s ovocím, zeleninou a plodmi inovatívnym spôsobom z netradičných materiálov

Prostriedky: tabuľa, kriedy, 3 stanovištia, temperové farby, štetce, papierové taniere, vlna, dierkovač, fixky, nožnice, lepidlo

Motivácia: V komunite som kládla otázky: „Aké ročné obdobie teraz máme? Čo nájdeme v sade , záhrade na jeseň?“ Do akých skupín vieme rozdeliť úrodu zo záhrady a sadu ?  Na tabuli máme napísané: JESENNÝ SAD A ZÁHRADA. Pod tým skupiny: ovocie, zelenina a plody. Deti píšu jednotlivé druhy na tabuľu a priraďujú ich do skupín. 
Realizácia: Deti sa rozdelili a sadli si na tri stanovištia. Na každom tvorili deti inak, na jednom ovocie, na druhom zeleninu a na treťom orechy a plody. Z papierových tanierov sme vytvorili košíky, ktoré sme „vypletali“ vlnou, deti sa učili viazať uzlík. Inšpirovali sa nápismi z tabule a každé dieťa na stanovisku tvorilo oný druh ovocia a zeleniny. Vytvorené ovocie a zeleninu sme si navzájom podelili do každej skupiny a vložili do košíka. 

Reflexia: Čo nové si sa dnes dozvedel/a? Čo nové si sa dnes naučil/a? Čo ťa najviac zaujalo? Košíky vystavíme v triede, na záver pochvala a spoločná fotka.

Zhrnutie: Deti sa naučili používať pri tvorbe netradičné materiály inovatívnym spôsobom a vyjadrovať svoje myšlienky a poznatky v pojmovej mape

 

Október 2022, Mgr. Zuzana Sabinová

 

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.