HOVORME O JEDLE IV.oddelenie ŠKD

Výchovná aktivita: Zdravie na tanieri

Tematická oblasť výchovy: Pracovno-technická oblasť výchovy

Časový rámec: 50 minút

Vyšší cieľ: Podporiť osvojenia si návykov pre zdravé stravovanie 

Špecifický cieľ: Pripraviť tuniakovú nátierku na zdravý a chutný olovrant

Kompetencie: Učiť sa zdravo stravovať, zdokonaliť zručnosti pri príprave jedla a enviromentálne znalosti, učiť sa spolupracovať, správne roztriediť vzniknutý odpad, efektívne využiť voľný čas,  získať kladný vzťah k spolupráci

Dátum: 13. október 2021

Vek detí: 7 - 8 rokov+10-11 rokov

Počet detí: 22

Metódy: motivácia, aktivizácia, poučenie, povzbudenie, frontálna

Formy: voľnočasová aktivita, frontálna

Prostriedky: potraviny z obchodu, pochutiny, servítky, kuchynský riad

                 Motivačná časť: Deti sú motivované rozhovormi o zdravom jedle a stravovaní. Tešia sa, že sa priamo môžu zapojiť do prípravy pokrmu, chcú preukázať svoje zručnosti pri príprava, motivuje ich aj naučenie sa niečoho nového, čím sa môžu doma preukázať pred rodičmi. Baví ich spoločná príprava a konzumácia v rámci voľného času formou pikniku. Tiež ich motivuje možnosť preukázať zručnosti v príprave občerstvenia, snaha predviesť sa svojimi schopnosťami pred spolužiakmi a vychovávateľkou. Veľkou motiváciou je konzumácia chutného, zdravého jedla.

Realizačná časť: Na stole sedenia pod čerešňou si deti pripravia suroviny (tuniak v konzerve, nátierkové maslo, cibuľa, citrón, soľ, chlieb), kuchynské potreby, servítky, vrecká na triedený odpad. Vychovávateľka rozdelí úlohy – starší chlapci majú na starosti otvoriť konzervy, dievčatá očistiť, nakrájať cibuľu, chlieb,. Spoločne: pridanie masla, tuniaka, cibule, soli, citróna do misky, vymiešanie, dve deti majú na starosti triediť odpad, dve deti píšu recept s návodom na prípravu+ kreslia postup prípravy. Deti spolu s vych. natrú chlieb nátierkou a skonzumujú. 

Vyhodnocovacia časť: Aktivita sa stretla u detí s veľkým úspechom. Niektoré deti kreslili návod a recept, ďalšie sa podľa pokynov zapájali sa do prípravných prác, striedali sa pri činnosti. Zaujímali sa čo je potrebné na prípravu nátierky a to aj deti, ktoré ju nejedli - tie si dali chlieb so soľou či citrónom. Odmenou im okrem chutnej nátierky na chlebíku bol aj dobrý čaj s domácim medom a domáca bábovka, ktorú som im upiekla. Priniesli si aj krabičky na nátierku domov, aby ju ponúkli rodičom a súrodencom, z toho mali veľkú radosť. Stôl sme si ozdobili kytičkou astier zo školskej  záhrady. Na záver sa upratovalo - deti sú naučené, že všetok odpad treba triediť a po sebe si upratať. Keďže výchovné aktivity robím metódou CLIL, jednotlivé suroviny, riad, príbor sme si zopakovali aj po anglicky, druhákov dopĺňali štvrtáci.

Pochutili sme si aj na zdravej sladkosti – chutných jabĺčkach, ktorými nás ponúkli deti z iného oddelenia ŠKD.

Ing. Andrea Benčová


Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.