HOVORME O JEDLE V.oddelenie ŠKD


ZELENINA A OVOCIE a ORECHY Z NAŠICH SADOV

DEŇ JABLKA 13.10.2021


1. Cieľ, zameranie aktivity

Poznať ovocie a zeleninu pestovanú v našich sadoch

Zasúťažiť si a zabaviť sa

Vyrobiť si jablko s vysúvacím červíkom

2. Vyučovací predmet tematická oblasť výchovy v školskom klube detí

Vzdelávacia oblasť výchovy

Pracovno-technická oblasť výchovy.

3. Pomôcky

- jablká, tvrdý papier, pastelky, nožničky, fotoaparát 

4. Príprava

Rozprávali sme sa o dôležitosti ovocia a zeleniny v našom jedálničku. Deti spomenuli jedlá, ktoré doma pripravujú zo zeleniny a z ovocia. Pripravili sme si jablká na súťaže. Vysvetlili sme si, ako si vyrobiť jablko s vysúvacím červíkom.

5. Postup

 Očistili a nakrájali sme si jablká, ktoré sme využili na súťaže. Súťažili sme, kto rýchlejšie zje jablko bez pomoci rúk, alebo dvojica so zaviazanými očami mala nakŕmiť jeden druhého. Jabĺk bolo dosť aj na jablkovú ochutnávku. Keď sa deti zabavili, vyrobili sme si jablko s vysúvacím červíkom. Na záver sme s deťmi zhodnotili našu jablkovú párty, či sa im to páčilo a či sa zabavili.  

6. Zhrnutie 

Žiaci sa naučili zaujímavé informácie o jablku, zabavili sa a tiež si zhotovili výrobok na danú tému. 

Dagmar Šamajová

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE