HOVORME O JEDLE - VI.oddelenie ŠKD

Prírodovedno- enviromentálna  oblasť   VI. oddelenie ŠKD

Projekt :

Téma : Žijeme zdravo 

Obsahový štandard : Racionálna strava, vplyv potravy na zdravie človeka.

Výkonový štandard : Uplatňovanie základných princípov zdravého životného štýlu.

Cieľ : Dosiahnuť u detí s chuťou jesť zeleninu v polievke v školskej jedálni.

Pomôcky : Zelenina / mrkva, petržlen, kaleráb, petržlen, zemiaky/ v spolupráci     s vedúcou školskej jedálne.

 • Výkresy, farbičky, lep, baliaci papier, nožnice,

Realizácia 

 1. Časť :    Rozhovor a vysvetlenie o stravovaní a jeho význame pre život človeka. Vitamíny ako hlavná  výživa pri udržanie zdravia človeka ...
 2. Časť :     Výtvarné stvárnenie zeleniny na výkres
 3. Časť : Vytvorenie nástenky pre ukážku a pripomenutie jedenia zeleniny v našej jedálni. 
 4. Zhrnutie uvedených poznatkov o zdravej výžive –spoločný záver.
 5. PhDr. Irena Dolinská

Školský rok 2020 v číslach

 • 35Pedagógov

 • 299Žiakov

 • 2671Vyučovacích hodín

 • 8Krúžkov

 • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE