HOVORME O JEDLE VII.oddelenie ŠKD

Aj VII. oddelenie ŠKD sa zapojilo do podujatia Hovorme o jedle.

Deti sa dozvedeli, čo sa predáva na miestnom trhu, rozprávali sa o dôležitosti mať v jedálničku

ovocie a zeleninu. Deti si priniesli do školy ovocie z našich sadov a kreslili ich.

Na záver si svoje práce dali na nástenku.

Mgr. Anna Holečková

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE