Hry so snehom

Hry so snehom a na snehu

Predmet: TSV

Trieda: 2. A, 2. B

Vyučujúci: Mgr. Štefková, Mgr. Kajosová 

Šk. rok: 2021/2022

Tematický celok : Aktivity v prírode a sezónne pohybové činnosti

Cieľ: Pohyb v zimnej prírode –  hádzanie snehových gúľ, vytváranie stôp. Žiak pozná význam pobytu v prírode v zime. Žiak ovláda techniku základných pohybových zručností realizovaných aktivít v zimnej prírode.

Každú zimu zakryje našu krajinu studená prikrývka zo snehu. Okolitá krajina je zrazu  odetá do bielej farby. Zdá sa, akoby sa život na chvíľu zastavil. Zima, mráz či sneh, nie sú ani najmenším dôvodom na zaháľanie a vysedávanie. Preto sa druháci rozhodli sneh využiť a vybláznili sa na školskom dvore. Hry so snehom a na snehu priniesli nie len radosť a zábavu, ale aj posilnenie zdravia v chladných mesiacoch. 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE