HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v II.A-triedne kolo

Hviezdoslavov Kubín – II. A – triedne kolo

V pondelok 31. januára sa v II. A konalo triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína.

Deti spolu s pani triednou učiteľkou Mgr. Šebianovou pekne vyzdobili triedu aj tabuľu. Pani učiteľka so žiakmi vytvorila komunitný kruh. S deťmi sa najprv porozprávala o ich príprave na prednes a aj o ich pocitoch - ako sa pripravovali, či sa im učilo ľahko, či  bolo pre ťažké učiť sa spamäti, či majú trému, alebo nie. Pochválila tých, ktorí mali slávnostné oblečenie, veď pekná úprava  zovňajšku patrí k takýmto podujatiam. 

Deti, ktoré sa viac či menej obávali prednesu, sa počas tohto rozhovoru v pokojnej atmosfére uvoľnili. Pani učiteľka im ukázala obrázok Pavla Országha Hviezdoslava. Porozprávala im, aký to bol veľký slovenský básnik a aj prečo si pridal meno Hviezdoslav. Tiež deťom vysvetlila, prečo a kde vznikla táto tradícia prednesu, ktorá sa postupne stala celoslovenskou súťažou v prednese poézie a prózy na školách. Deťom ešte pripomenula to, čo sa učili o zásadách správneho prednesu: intonácia, správna výslovnosť a tiež schopnosť vyvolať záujem poslucháča. Deti potom postupne vystúpili s pripravenou poéziou aj prózou. 

Pani učiteľka ako porotkyňa vybrala štyroch žiakov, ktorí postúpili do školského kola Hviezdoslavovho Kubína. 

Potom spolu s deťmi zhodnotila ich pocity z prednesu a názory na kvalitu prednesu spolužiakov.

Na peknom, kultúrnom podujatí bola prítomná aj pani vychovávateľka, ktorá cez prestávku pripravila čaj, ktorý si deti v komornej atmosfére vypili.

Napísala a foto:

Ing. Andrea Benčová,  vychovávateľka II. A - IV. odd. ŠKD, február 2022 

 

 

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.