INTERIÉR A EXTERIÉR ŠKOLY


PREHLIADKA NAŠICH VNÚTORNÝCH A VONKAJŠÍCH PRIESTOROV ŠKOLY.

ĎAKUJEME Ing. MATÚŠOVI LETKOVI ZA PORTFÓLIO FOTOGRAFIÍ.

vedenie ZŠ

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE