utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM - I.A

Mgr. Zuzana Sabinová, I.A

Záujmová výchovná aktivita: Kuliškáčik číta deťom: Moja obľúbená knižka a rozprávka – hádanka vo forme ilustrácií

Tematická oblasť výchovy: Vzdelávacia oblasť výchovy

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ

Rozvíjať čitateľské zručnosti, čitateľskú gramotnosť

Špecifický cieľ: 

Viesť deti k utužovaniu vzťahu k literatúre, k rozvíjaniu vyjadrovacích schopností, precvičovať poznatky z oblasti školského učiva

Metódy: vyvolanie záujmu, motivácia, rozprávanie

Formy: komunita – rozprávanie sa o obľúbenej knižke, obľúbenej rozprávke, kreslenie

Prostriedky: obľúbené knižky, farbičky, výkresy 

Postup a realizácia výchovnej činnosti:

Motivácia, realizácia

Žiaci sedia v kruhu, každý si priniesol svoju obľúbenú knižku. Porozpráva nám, o čom knižka je, čo sa mu na nej najviac páči, o čom je knižka, aké hlavné postavy v nej vystupujú, od koho ju dostal, prípadne, kde ju získal. Keď sa všetci vystriedajú, rozdelíme sa do troch skupín a každý v danej skupine si nakreslí ilustráciu z najznámejšej rozprávky, ktorú si vopred dohodneme s každou skupinou individuálne tak, aby o názve rozprávky nevedel nikto iný. Následne si ilustrácie vystavíme a budeme hádať, z akej rozprávky je motív ilustrácie. Vyberieme tri najkrajšie (komisia budú žiaci) a tie si vystavíme na nástenku v triede.

Reflexia: Čo sa ti najviac dnes páčilo ?  Máš rád knižky? Aké knižky máš najradšej? Máš doma svoju vlastnú miniknižnicu? 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE