KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM - I.C+I.B

Mgr. JANA CHARVÁTOVÁ, I.C+I.B


Záujmová výchovná aktivita: KULIŠKÁČIK číta deťom

Tematická oblasť výchovy   :   Vzdelávacia oblasť výchovy

Vyšší  výchovno - vzdelávací cieľ:

Rozvíjať získané vedomosti. Zefektívniť spôsoby učenia. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

Špecifický cieľ:

Viesť deti k pravidelnému a sústavnému plneniu školských povinností, k opakovaniu, precvičovaniu a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých v škole . Pomocou zmyslov aktivovať pravú hemisféru.

Stratégie výchovno-vzdelávacej aktivity

Metódy :

Motivácia, aktivizácia, vyvolanie záujmu, individuálny prístup, povzbudenie, vysvetlenie, rozprávanie

Forma : čitateľská dielňa, kreslenie, práca na stanovištiach, čítanie, hra, výstavka kníh

Prostriedky: gaštany, pomôcky na stanovištia, plagát, magnetky, logo Kuliškáčika,lízatko

POSTUP

Všimli ste si, milé deti, že dnes máme triedu pripravenú úplne inak ako sme zvyknuté. Dnes k nám prišla návšteva, niektorí rodičia, viacej ich nemohlo prísť kvôli opatreniam. Preto ich medzi nami vítam. Cez týždeň sme si pripravili výstavu kníh, rozprávali sme sa o vašich obľúbených knihách. V školskom klube detí , každý deň vám číta pani vychovávateľka. Od septembra sme prečítali knihu Čo si hračky rozprávali, O psíčkovi a mačičke a v súčasnosti čítame o Osmijankovi. Za každým ste mi nakreslili, postavy z prečítaných rozprávok a preto som Vám pripravila veľký plagát z vašich prác. (nemáme nástenku, volím túto formu). Dnešný deň sa volá Kuliškáčik číta deťom. Viete, kto je Kuliškáčk? (logo, maskot ŠKD) A rodičia si tiež pripravili svoje detské obľúbené knihy, a z jednej nám prečítajú úryvok rozprávky. Vy sa pohodlne usaďte, môžete kresliť na danú tému. Ostatní hostia nám len ukážu, ktorú knihu radi čítali v detstve, alebo čítali svojim deťom. Potom hosťom poďakujem a budem sa venovať zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti formou prác na stanovištiach.


2.časť

Motivácia :

Minulý týždeň som vás poprosila aby ste išli spolu s rodičmi do prírody a nazbierali gaštany. Mnohí z vás ste ich priniesli. Odložili sme ich do košíka a nevedeli ste sa dočkať, čo budeme s nimi robiť. Vytvorila som pre vás stanovištia, na ktorých máte poukladané gaštany a ešte niečo navyše. Rozdelíme sa do skupín – náhodne, uvidím koľko bude detí

1.stanovište     Slabiky            Na výkres som napísala spoluhlásky P, H, S a samohlásky A,E,I. O, U Na písmená som tavnou pištoľou nalepila gaštany. Každé písmeno si môžu deti prejsť prstami, hmatom a potom budú tvoriť slabiky a čítať ich.

2.stanovište     Gaštany, výkres s nakreslenými čiarami-krivými, rovnými, uzavretými-deti musia s gaštanmi obtiahnuť čiaru a vytvoriť takú istú bez predlohy

3. stanovište    Gaštany, matematické domino-deti musia doplniť gaštany do domina, kde je zaznačený počet bodiek, alebo zapísaná číslica. Môžu si vytvoriť svoju dominovú kartičku.

4.stanovište     Gaštany, abeceda Deti dopĺňajú obrys písmen, ktoré sme sa už učili AEIOU, samé vytvoria písmeno bez predlohy.

5.stanovište     Rozklad čísiel  Pripravené kartičky s číslami od 1 do 5 ku každému dáme počet gaštanov a rozdeľujeme čísla

6.stanovište     Kinetický piesok     Úlohou detí je vymodelovať niečo z piesku.

Deti budú navštevovať jednotlivé stanovištia na ktorých sa zdržia minimálne 5 minút.

Úlohou detí na každom stanovišti je samostatne prísť na to, čo by sme mohli robiť s pomôckami na stole. Kto bude potrebovať pomoc a požiada o ňu, navediem ich na riešenie problému, úlohy.

Reflexia:

Otázky, ktoré budem klásť. Vedel si, čo máš robiť na stanovištiach? Ktorá úloha sa ti zdala ťažšie zrealizovateľná? Ktorá úloha bola pre teba ľahko vyriešiteľná? S ktorým kamarátom sa ti spolupracovalo dobre? Ktorú úlohu by si si doma zahral?

Pochválim deti za ich aktívnu prácu, rozdám im za odmenu lízatko.


Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.