KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM - II.A

Ing. ANDREA BENČOVÁ, II.A 

Výchovná aktivita: Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Vychovávateľka: Ing. Benčová Andrea

Tematická oblasť výchovy: VOV

Názov v.-v. aktivity: Čítanie z obľúbenej knižky

Dátum a časový rámec: 20.10.21, 50 minút

Vyšší cieľ: Rozvoj čitateľskej gramotnosti - aktivitami rozvíjať vzťah ku knihám

Špecifický cieľ: Vytvorenie vzťahu ku knihe a čítaniu

Kompetencie: Spoznanie o čom vydavateľ informuje čitateľa – názov, autor, ilustrácia, rok vydania efektívne využívanie voľného času                      

Oddelenie: IV. odd. ŠKD - II. A šk.r. 2021/22

Vek detí: 7 – 8 rokov 

Počet detí: 16

Pozvaný hosť: p. Chovanec – otecko Jasny Chovancovej

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Metódy: vysvetlenie, motivácia, aktivizácia, povzbudenie

Formy: voľnočasová aktivita, individuálna

Prostriedky: knihy z detskej domácej aj triednej knižnice, podávanie čaju, domácej bábovky 

Motivačná časť: Deti už počas predchádzajúcich v.-v. činností oboznámim s tým, že si na celoklubovom podujatí budeme čítať z ich obľúbenej knižky. Motiváciou pre deti bude možnosť pochváliť sa svojou knihou, preukázať sa znalosťami o nej a záujem o nové poznatky.

Motivuje ich aj záujem o čitateľský prednes a výber knihy otecka spolužiačky.

Realizačná časť: Každé dieťa si pripraví úryvok, ktorý prečíta, bude vedieť autora aj názov knižky. Na samotnom podujatí privítam pána Chovanca. Povie deťom svoje spomienky ako čítal knihy v detstve a prečíta im úryvok zo svojej obľúbenej knihy. Deti potom postupne všetkých oboznámia so svojimi knihami, stručne o ich obsahu a prečítajú pripravený úryvok. 

Zopakujeme si čo je to ilustrácia a kto to je ilustrátor. Vysvetlím deťom údaje, ktoré uvádza pre čitateľa vydavateľ na začiatku a konci knihy, deti si ich v svojich knižkách prečítajú.

Reflexia:

  1. Čo si sa dnes dozvedel zaujímavé o knihách?
  2. Je dôležité čítať knihy?
  3. Myslíš si, že čítanie súvisí so vzdelaním a dobrým prospechom v škole?
  4. Ako na Teba zapôsobilo čítanie dospelého – hosťa a čítanie detí?
  5. Kto je to: autor, ilustrátor, vydavateľ - vydavateľstvo?
Prečítaš si svoju knižku s kamarátom, alebo s rodičmi?

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.