KULIŠKÁČIK ČÍTA DEŤOM - III.B

Mgr. Anna Holečková, III.B

Tematická oblasť výchovy   :   Vzdelávacia oblasť výchovy

Vyšší  výchovno - vzdelávací cieľ:

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť.

Špecifický cieľ:

Precvičovanie a utvrdzovaniu poznatkov nadobudnutých v škole .

Stratégie výchovno-vzdelávacej aktivity

Metódy :

Motivácia, vyvolanie záujmu, vysvetlenie, rozprávanie.

Forma : čitateľská dielňa, kreslenie, čítanie, výstavka kníh.

Prostriedky: pomôcky-knihy, logo Kuliškáčika, cukríky

POSTUP:

V našej triede sme si pripravili výstavku z vašich a mojich kníh. Vaše knihy máte poniektorí práve rozčítané. Chce nám niekto predstaviť svoju knihu? Povedať nám o čom číta? Kto je hlavný hrdina tvojej knihy? Povedz nám niečo aj o vedľajších postavách.

V školskom klube detí si niekedy čítame o Bratislave, našom meste v ktorom žijeme. Páči sa nám história a dejiny Bratislavy, lebo čo sa dozvieme, môžeme využiť aj na vyučovaní vlastivedy. Ktorý príbeh o meste sa ti najviac páčil? Prečo?

 Dnešný deň v ŠKD sa volá Kuliškáčik číta deťom. Vy viete, kto je Kuliškáčk. Kto to nevie? Vysvetlíme trom novým žiakom - je to logo, maskot ŠKD.

2.časť

Motivácia :

Niekedy rozdávam žiakom našej školy katalógy z vydavateľstva Fragment, KMČ. Žiaci majú možnosť z katalógov objednať knihy. Už ste si aj vy niekedy u mňa objednali knihy? Páčili sa vám?

Reflexia:

Predstavím deťom novú knihu Šarlotina pavučinka a porozprávam im ako som sa ku knihe dostala. Povieme si o besede s autorom, so spisovateľom, s ilustrátorom. Práve na takejto besede som dostala túto knihu. So žiakmi, ktorí sú už na II. stupni, sme boli na krste tejto knihy. Poviem im ako prebieha takýto krst.

Otázky, ktoré budem klásť: Bol niekto na výstave kníh? Viete čo je to vydavateľstvo? Kníhkupectvo? Rád dostávaš knihy? Ak áno, prečo? (kniha-najlepší priateľ človeka). Je to pravda? Ak áno, prečo je kniha najlepším priateľom človeka? 

Pochválim deti za ich aktivitu, rozdám im za odmenu cukríky. Potom niekedy pri výchovnej činnosti sa budú hrať na ilustrátorov tejto knihy.

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.