utorok 30. 11. 2021 | Ondrej, Andrej Vyhľadávanie Kontakt Mapa stránky Internetová žiacka knižka

KULIŠKIÁDA-november

19.11.2021

Hry boli zamerané na pohyb, bez súťaže. V tenisovom kurte boli stanovištia.. Na úvod sme mali slávnostný otvárací ceremoniál a potom išli deti na jednotlivé stanovištia. Na záver sme vyhodnotili športové správanie detí a každé oddelenie ŠKD získalo diplom.

 

1.stanovište     I.A       Naháňačka Na zvieratká        Z: Mgr. Sabinová

2.stanovište     I.B       Molekuly                                Z: Mgr. Bezáková

3.stanovište     I.C       Obor, trpaslík                         Z: Mgr. Charvátová

4.stanovište     II.A     Plávala rybička...                    Z: Ing. Benčová

5.stanovište     III.A    Lyžičky, vidličky, nože         Z: PhDr. Dolinská

6.stanovište     III.B    Vybíjaná v kruhu                   Z: Mgr. Holečková

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE