KULIŠKIÁDA - SEPTEMBER

24.9.2021

10. ročník

Kuliškiáda

Kuliškiáda sa uskutočnila pri príležitosti Európskeho týždňa športu a Európskeho týždňa mobility. Hlavným  sloganom kampane je heslo „Buďme zdraví, cestujme ekologicky“. Ide o reakciu na minulý rok poznačený pandémiou ochorenia COVID-19. V tomto roku je preto kampaň cielená na štyri oblasti - duševné a fyzické zdravie, bezpečnosť a reakcia na nový koronavírus. 

Fotografie: Mgr. Jana Charvátová, Mgr. Zuzana Sabinová, Ing. Andrea Benčová, Dagmar Šamajová

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE