„Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble“

„Kultúrne súťaže na veľkoplošnom scrabble“

Projekt vznikol s cieľom zlepšiť komunikačné zručnosti  u žiakov.  

Dnešné deti je potrebné viac prilákať ku knihe, k tradične písanému textu, ktorý prešiel jazykovou korektúrou.
Čítanie všestranne rozvíja osobnosť človeka v každom veku.

Hra s tvorbou slov v slovenskom, anglickom a nemeckom jazyku rozvíja slovnú zásobu a upevňuje pravopis.
Súťažné družstvá, ktoré sa zúčastnili na súťaži,  boli z ružinovských škôl.

Ing. Marta Rovná

foto11%20(1).jpg

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE