Marec mesiac knihy a internetu-IV.odd. ŠKD

Ing. Andrea Benčová, vychovávateľka IV.oddelenie ŠKD

V dnešnej dobe mnohé deti nemajú záujem čítať. 

Na prebudenie záujmu čítanie je potrebných viac faktorov, ktoré sme v našom oddelení splnili:

- zaujímavá téma – Moje domáce či obľúbené zvieratko

- výber textu – s prihliadnutím aby bol primeraný veku

- motivácia    - vlastný vytvorený text o domácom zvieratku - 

                       - samostatný výber  - kniha o živote zvierat

                       - komorné, známe prostredie

              1. S deťmi sme pred prázdninami mali aktivitu ZVA (záujmovo-výchovná aktivita) –

                 Moje domáce či obľúbené zvieratko. 

              2. Deti si priniesli si fotografie svojich zvieratiek a rozprávali sme sa o tom, ako sa volajú,  

                aké majú vlastnosti, podmienky na bývanie, ako sa o nich deti starajú

              3. Dva dni skôr v rámci EVOV sme si zopakovali pravidlá ako zaobchádzať s knihami 

              4. V deň podujatia -komorná atmosféra – čitateľský kútik     

                   na dekách, ovocný čaj

              5. Deti sa vyjadrili k tomu, prečo je dôležité čítať a prečítali úryvok z vybranej knihy,

                 uviedli názov, autora, ilustrátora, rok vydania

              6. Samostatná práca – napísať o svojom zvieratku doplniť kresbou, fotografiou alebo

                                                  nakresliť komix doplnený textom, možnosť použiť text z knihy

             7. Prezentácia práce

             8. Reflexia

- Čo Ťa zaujalo z prečítaného textu z knihy o zvieratkách?

- Čo si sa dozvedel/la a čo Ťa zaujalo o zvieratku spolužiaka/čky?

- Chcel/la by si sa dozvedieť aj niečo iné?

- Čo si si zapamätal/la z príbehu o Matejovi Hrebendovi?

- Aký je rozdiel medzi deťmi a čítaní kníh za jeho života a dnes?

- Aké je poučenie z jeho životného diela pre súčasnosť?

- Aká prezentácia Ťa zaujala a prečo?

                                   9. Záver

     -   Mal/la si problémy s písaním príbehu a vytvorením prezentácie, komixu?

     - Ak áno – v čom?

    - Čo by si chcel/la čítať v rámci aktivity súvisiacej s rozvojom čitateľskej     

       gramotnosti v budúcnosti?

 

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.