MATEMATIKA v IV.B

Tvorivá matematika 

 

Predmet : Matematika

Ročník: IV.B

Téma : zapisovanie do tabuľky 

Pomôcky : špajdle a špáradka 

Zodpovedný vyučujúci : triedna učiteľka Mgr. Kajosová

 

Priebeh vyučovacej hodiny :

  • Úlohou žiakov bolo priniesť si na hodinu matematiky špajdle a špáradka
  • Rozdelili sme sa na dvojice a trojice a žiaci pracovali ako skupina
  • Najprv sme si tému vysvetlili a neskôr už žiaci vedeli pracovať samostatne 
  • Tvorili spolu ako tím – zisťovali koľko paličiek potrebujú na poskladanie útvaru / útvarov 
  • Skupiny si prácu medzi sebou pozerali, aby spolu zistili kto kde spravil chybu a navzájom sme sa opravili a chybu vysvetlili 

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE