MIKULÁŠ v I.C

6.12.2021

MIKULÁŠ v I.C

Žiakov ráno čakali v triede Mikulášske balíčky.

Deti sa potešili.

V tento deň spolu s pani učiteľkou a pani vychovávateľkou

upiekli medovníčky, ktoré aj nazdobili.

Ďakujeme za pekný deň!

Mgr. Jana Charvátová, Mgr. Simona Fedorcová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE