MOJE RUKY PRE ZÁCHRANU ZEME

Anglicko – slovenský školský projekt 

ZŠ Kulíškova 8, Bratislava 

Organizované ku Dňu Zeme – 22. apríl 2021 a 

k Svetovému dňu životného prostredia  - 5. jún 2021

Ing. Marta Rovná 


Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE