Nadácia Volkswagen Slovakia-podporený projekt Záhrada, ktorá učí

ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ

V rámci grantového projektu 

„Projekty zamestnancov PARTNER“,

cez Nadáciu Volkswagen Slovakia, 

získala Základná škola Kulíškova 8, Bratislava, 

financie na projekt „Záhrada, ktorá učí“

V enviro učebni Kulíška 

sme osadili informačnú tabuľu, 

ktorej cieľom je 

zvyšovať u žiakov školy, 

ale i verejnosti environmentálne povedomie.

Ďakujeme.

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE