OBCHODÍK U SLNIEČKA

Vyhodnotenie

výchovno - vzdelávacej činnosti v I. oddelení ŠKD.

Počas školského roku deti dostávali odmeny za aktivitu a vzorné správanie v podobe „smajlíkovských“ peniažkov.

Na konci sme si zorganizovali obchod, kde si za nazbierané peniažky mohli nakúpiť.

Margita Banášová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE