Ochrana prírody III.A a III.B

Po nástupe do školy sme sa potešili a popozerali  náš  krásny areál a zastavili sme sa pri našej učebni  "Kuliška ". Deti zaujali informácie o tom, ktoré produkty ako dlho vydržia v zemi nespracované, po predošlej diskusii o tom ako je naša Zem veľmi znečistená, dozvedeli sme sa že napr. sklo vydrží nespracované až 400 rokov a žuvačka až 5 rokov. Po návrate do triedy sme si ešte pohovorili a potom vytvorili nástenku kde v strede dominovala naša zemeguľa  s názvom "Chráňme našu planétu ".

14 apríla sme mali veľmi búrlivú diskusiu o separovanom odpade. Prešli sme si časť školského dvora kde je uložený odpad. Znovu sme si porozprávali a vysvetlili užitočnosť triedenia a vytvorili sme si nástenku s témou "Ako triedime odpad ". Chystáme sa na Deň Zeme, kde si porozprávame o planétach, Slnku  a vesmíre. Téma deti zaujíma a už teraz nadobúdajú znalosti z masmédií , o ktorých budeme spoločne hovoriť. trieda III. A III.B IV. odd. ŠKD

PhDr. Irena Dolinská

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE