OKTÓBER mesiac úcty starším v ŠKD

V živote človeka sú chvíle, keď začne uvažovať o svojom živote a hodnotiť svoju životnú cestu. Na tvári sa strieda úsmev so slzami. Veď boli radosti a boli aj smútky. 

Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. v životnej aktivite človeka až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

                             Natrhám si kvety pod lesom na stráni,

                            vám starí rodičia, kytku dám do dlaní.

                            Hoc vlas vám šedivie a zrak sa zakalí,

                            prijmite od detí najkrajšie pozdravy.

                            Prijmite kytičku, čo slzou prevlhla

                            aj mne sa tískajú slzy tiež do hrdla.

                            Nech sa vám predĺži životná vaša púť,

                            želáme zo srdca. Deti zo školského klubu detí.

       

Školský rok 2020 v číslach

  • 35Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE