OLOVRANT POD ČEREŠŇOU

Aj štvrtáci si pripravili olovrant "Pod čerešňou".

Zozbierali sme úrodu, o ktorú sme sa starali celý rok,

vytrhávali sme burinu, sadili, zalievali.

Dobrú chuť!

Mgr. Jana Charvátová

Školský rok 2020 v číslach

  • 34Pedagógov

  • 299Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 8Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE