Outdoorové aktivity I.oddelenie ŠKD

16.6.2022

Kamienkové hry so slovami 

Termín: 15.06.2022, čas od 13,00  do 13,45 hod.

Trieda: I.A, I. oddelenie

Veková skupina: 6-7 rokov

Vychovávateľka: Mgr. Zuzana Sabinová

Tematická oblasť výchovy: Výchovno-vzdelávacia oblasť výchovy

Vyšší výchovno-vzdelávací cieľ: 

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia prostredníctvom didaktickej hry

Špecifický cieľ: Zložiť zmysluplnú vetu, zložiť slovo

Rozvíjanie kompetencie: učiť sa, sociálna, komunikačná 

Stratégie výchovno-vzdelávacej činnosti

Metóda: vysvetlenie, motivácia, aktivácia

Forma: hra (didaktická, pohybová)

Prostriedky: kamene, kartičky, fixky, krabice, korková tabuľa, papier, špendlíky

Motivácia: Pomaly sa nám končí školský rok a my sme sa veľmi veľa naučili. Zahráme si niekoľko hier,, pri ktorých môžeme všetko, čo už vieme, využiť. Ako sa hovorí: „Opakovanie je matka múdrosti“.

Postup a realizácia výchovnej činnosti:

Žiaci sedia spolu pri stole pod čerešňou na školskom dvore. Vysvetlím im postup jednotlivých aktivít. 

  1. Kamienková hľadačka a skladanie viet

Máme pripravených 24 kameňov, na ktorých sú napísané fixkou jednoduché slová. Kamene schovám vonku do trávy vo vopred vymedzenej oblasti. Deti rozdelím do 4 skupín (4-5). Vysvetlím deťom postup: každá skupina hľadá 8 ks kameňov, na ktorých sú slová napísané vopred určenou farbou. Na stoloch je farebne určené miesto pre každú skupinu, farba slov na kameňoch je taká istá ako označenie na stoloch (žltí, červení, zelení, modrí...) Úlohou je z nájdených 8 kameňov poskladať zmysluplnú vetu. Časový limit pre aktivitu je 15 minút. Skupina si zvolí hovorcu, ktorý vetu prečíta nahlas ostatným. 

  1. Skákanie so slabikami

Máme pripravených 18 kartičiek s napísanými slabikami jednoduchých slov. Každé dieťa si vytiahne z vrecúška jednu kartičku so slabikou. Deti sa voľne pohybujú a hľadajú si dvojicu s takou slabikou, aby spolu vedeli vytvoriť zmysluplné slovo. Na znamenie, že sa dvojica našla, postavia sa pred stôl, na vopred určené miesto a 3x vyskočia.

  1. Čítanie s doplňovačkou

Máme pripravenú korkovú tabuľu s papierom a napísanými 18 slovami. V každom z nich je vynechaná dvojhláska, písmeno alebo slabika. Každé dieťa si vytiahne jednu kartičku s krabice. Postupne každé dieťa hľadá konkrétne slovo, do ktorého vie vložiť/pripnúť svoju kartičku tak, aby slovo dávalo zmysel.

Reflexia: Ktorá hra sa ti najviac páčila? Naučil si sa niečo nové? Páčilo by sa Ti aj v budúcnosti, keby sme si takouto formou opakovali učivo? 

 

Školský rok v číslach

  • 35Pedagógov

  • 374Žiakov

  • 2671Vyučovacích hodín

  • 10Krúžkov

  • 120Športových úspechov

Granty a projektyktoré podporili školu

Bratislava Nadačný fond Telekom Nadácia Volkswagen Slovakia Nadácia VÚB NBS Nadácia SPP PPA CONTROLL Nadácia poštovej banky Nadácia Pontis Nadačný fond SE MPC Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR Národný projekt MÚ - Bratislava - Ružinov Tesco European Year of Skills EK zast. SR BRATISLAVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ Nadácia EKOPOLIS DiTEdu

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.